HOLLANDS WILD

In Nederland wordt 11 miljoen kilo wild gegeten, waarvan maar 10% afkomstig is uit ons land. De overige 90% is geïmporteerd of opgekweekt, terwijl onze eigen natuurlijke bronnen onbenut blijven. We importeren bijvoorbeeld kangoeroevlees uit Australië, terwijl jagers ganzen uit onze Hollandse polders moeten vernietigen. Dat beschouwt Dutch Cuisine partner en wild leverancier Hollands Wild als voedselverspilling, nog los van het hoge aantal food miles dat sommige geïmporteerde producten hebben. Samen met de Nederlandse jagers en wildplukkers laten wij heel Nederland kennis laten maken met een complete reeks van producten uit de lokale natuur. Dus niet alleen ganzen, maar ook andere soorten wild (zoals eenden, hazen en fazanten, zwanen, zwijnen, reeën), vrij groeiende kruiden, groenten, eetbare bloemen en planten, vissen, schelpen enzovoorts. Net als de ‘overbodige’ ganzen, worden veel van deze natuurproducten niet benut of onterecht als ‘afval’ bestempeld. Hollands Wild biedt dit wild, met respect voor de wet en regelgeving en zonder het natuurlijk evenwicht te verstoren, aan de Nederlandse consument aan.

Deskundige jagers
Hollands Wild werkt alleen met jagers die goed opgeleid zijn en die hun visie op jagen en duurzaamheid delen. Jagers die met zorg omgaan met hun jachtvelden, die binnen de wet en regelgeving zorgen voor een goed wild-evenwicht en het belang van de samenhang van de natuur zien. Voordat je in Nederland mag gaan jagen moet je eerst een theorie en praktijkopleiding volgen, deze opleiding is breed en gaat niet alleen over jagen maar ook over ecologie, landbouw, wildziekten en sociale omgang. Na de cursus volgt een staatsexamen, niet slagen is niet jagen.

Ambacht en traditie
Traditioneel wordt wild vooral in de herfst gegeten terwijl de jacht op verschillende soorten wild het hele jaar plaats vindt. Alleen in het voorjaar is de jacht op een laag pitje. Ganzen worden bijvoorbeeld vooral in de zomer geschoten, dit is een mooie vervanging van de tamme eend die dan veel gegeten wordt. De natuuroogst van Hollands Wild wordt op ambachtelijke wijze veelal handmatig verwerkt. De smakelijke eindproducten zien we terug op het bord van de chefs van Dutch Cuisine. Met hun vakmanschap en creativiteit kiezen zij voor receptuur die het beste recht doet aan het Hollandse wild.

Meer lezen over Hollands Wild: www.hollandswild.info.