Dutch Cuisine neemt deel aan RUMORE

Geplaatst op

RUMORE is een nieuw Europees project gericht op het versterken, inspireren en op weg helpen van startende innovatieve MKB bedrijven. Speerpunten voor de metropoolregio Amsterdam zijn het verbeteren van de stad-land verbinding en bijdragen aan de circulaire economie en een lagere ecologische voetafdruk. In RUMORE werkt de gemeente Amsterdam samen met stakeholders (kennisinstellingen, ondernemers), waaronder Dutch Cuisine.

RUMORE wil de komende twee jaar door kennisuitwisseling en samenwerking bijzondere innovaties op het gebied van waardevol gebruik van organische reststromen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen versnellen. RUMORE kan op deze manier bijdragen aan een noodzakelijke transitie naar een duurzame, circulaire voedselketen.