ROC Friese Poort- Restaurant NU
Harste 4-6
8602JX Sneek

0515-481742
gvoskuilen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/RestaurantNuSneek

Gerard Voskuilen

Coördinator opleiding Dutch Cuisine
ROC Friese Poort- Restaurant NU

ROC Friese Poort- Restaurant NU
Harste 4-6
8602JX Sneek

0515-481742
gvoskuilen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/RestaurantNuSneekWie is Gerard Voskuilen?
Gerard Voskuilen is een gedreven vakman die sinds een aantal jaren werkt bij ROC Friese Poort. Naast de reguliere koksopleiding is hij samen met het Willem I College in den Bosch gestart met de opleiding gespecialiseerd kok Dutch Cuisine. Met deze opleiding worden de nieuwe generatie koks opgeleid; de koks van de toekomst. Om de opleiding goed vorm te kunnen geven is Gerard Voskuilen steeds bezig om zowel met chefs in het werkveld., producenten als wetenschappers in gesprek te zijn. Stages en reizen zijn een belangrijke inspiratiebron. Maar ook continue in gesprek blijven met de studenten is essentieel.

Waarom ben je ambassadeur geworden van Dutch Cuisine? Waarom doe je mee met Dutch Cuisine?
Als docent mag ik de volgende generatie opleiden. Onderwijs moet altijd innoveren en vernieuwen. Daarnaast hebben wij een plicht om de horeca gezonder en duurzamer te maken. Dutch Cuisine sluit naadloos aan bij onze visie. Wij leiden jonge professionals op die leren werken met regionale producten uit het seizoen die gezond en duurzaam zijn met winst voor iedereen; producent, consument en de aarde. Dit doen we door het onderwijs zo levensecht te maken en samen te werken met opdrachtgevers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid instanties. Uiteraard is de natuur en de boer die bepaalt met welke producten we werken.

Wat doe je hiervoor? Wat is je doel?
Mijn doel is de nieuwe generatie koks op te leiden die natuurlijk koken en op een duurzame manier omgaan met de aarde. Daarnaast wil ik studenten bewust maken van de vele mooie producten die we uit de natuur kunnen halen. Ook zal de volgende generatie meer plantaardig gaan eten. Het wordt tijd dat chefs groenten in de hoofdrol zetten en die met net zoveel liefde en respect gaan behandelen dan vlees of vis. Chefs moeten weten wat voeding met je doet. Naast een sociale functie is het onze brandstof en het beste medicijn tegen veel welvaartsziektes.