GiantLeaps

 

Over Giant Leaps
GiantLeaps kwantificeert de impact van eten. Om zo inzichtelijk te maken welke keuzes er nou echt impact hebben. Maar vooral ook om te laten zien dat een keuze die voelt als een kleine stap al een grote impact kan hebben. Zeker wanneer een gerecht meerdere keren wordt verkocht. GiantLeaps doet haar klimaatimpact berekeningen op basis van levens cyclus analyse. Hierbij wordt voor alle producten de broeikasgassen die vrijkomen bij het telen, produceren en transporteren berekend en bij elkaar opgeteld.

Waarom Dutch Cuisine
De vijf duurzame principes van Dutch Cuisine leiden direct tot een lagere impact ophet klimaat en sluiten dan ook perfect aan bij de missie en visie van Giantleaps: chefs en restaurantgasten bewust maken van de impact van hun eten en zelf de mogelijkheid bieden om deze impact te verminderen.