Dialoog Sessies

Dutch Cuisine organiseert diverse inzicht-verbredende dialoogsessies waarbij urgente thema’s over voeding centraal staan. Denk daarbij aan onderwerpen als No Waste, De Toekomst van ons Voedsel of Gezonde Voeding voor Iedereen. Deelnemende partijen zijn bijvoorbeeld onderwijsinstituten, koks, duurzame ondernemers, voedingsdeskundigen en gemeenten. Door over dergelijke onderwerpen in dialoog te treden met specialisten die hier op verschillende niveaus in de voedselketen mee te maken hebben, kunnen netwerken gecreëerd en actuele kwesties op agenda’s geplaatst worden. Met specialisten die zelf een onderwerp aan willen dragen, wisselt Dutch Cuisine graag van gedachten.

Neem voor meer informatie over de Dialoogsessies van Dutch Cuisine of een dialoogsessie op maat contact op met info@dutch-cuisine.nl.

Debat over de toekomst van ons voedsel

In de dialoogsessie De Toekomst van ons Voedsel worden interessante stellingen via een debat aan de kaak gesteld. Onder leiding van een Dutch Cuisine ambassadeur en eventueel opiniemakers vinden deze debatten plaats.