Van Vullen naar Voeden

Geplaatst op

Subsidie toegekend voor Haalbaarheidsonderzoek regionaal eten op bord in gezondheidszorg, horeca en scholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 november akkoord gegeven op vijf projecten voor de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling. Waaronder het project Van Vullen naar Voeden van Stichting Boer en Keten.
Haalbaarheidsonderzoek ‘Van vullen naar voeden’ Stichting Boer en Keten, de aanvrager, ontvangt in totaal € 49.943,- subsidie voor het project ‘Van vullen naar voeden’. De stichting gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren in samenwerking met partners Dutch Cuisine, Zorgcentrum Cederhof, Zorgresidentie Landgoed Rijckholt, Scalda en Three Rivers Delta.

Er wordt in drie fasen uitgezocht of, hoe, en tegen welke prijs in Zeeland regionaal geteeld voedsel gestructureerd en jaarrond geleverd kan worden aan twee specifiek beschreven doelgroepen; scholieren en bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het project ‘Van vullen naar voeden’ heeft als doel in de provincie Zeeland de gehele regionale voedselketen samen te brengen in één organisatie. Het regionaal geteelde voedsel zal vervolgens be- en verwerkt worden in een regionale keuken en tenslotte als voedzame, gezonde maaltijd uitgeserveerd worden aan de specifiek omschreven Zeeuwse doelgroepen. Het initiatief start met 8 hectare grond en zal bij een succesvol onderzoek worden opgeschaald. Stip aan de horizon Na het Haalbaarheidsonderzoek hebben we opschaling in andere sectoren voor ogen als Zakelijke Dienstverlening (kantines), Toerisme (campings) en MKB (Horeca en Boerderijwinkels). Die stip aan de horizon willen we stapsgewijs en door samenwerking met partners in de keten bereiken.

 • Van links naar rechts:
  • Jeroen de Vries (Boer EN Keten)
  • Arold Versluijs (Boer EN Keten)
  • Hans Everse (Boer EN Keten)
  • Jo-Annes de Bat ( Provincie Zeeland)
   Op de foto ontbreekt Tim Moerman van Boer EN Keten