Week van de smaak

Geplaatst op

In 2016 is de 10e editie van de Week van de Smaak en Hoofdstad van de Smaak. De organisatie van de Week van de Smaak vindt dat een uitgelezen moment om alle Hoofdsteden van de Smaak van de afgelopen jaren nogmaals in het zonnetje te zetten en gezamenlijk aandacht te vragen voor een aantal belangrijke thema’s zoals de verduurzaming van voedselproductie en – consumptie, regionale kringlopen, gezonde voeding in zorginstellingen, smaakeducatie en streekproducten. Iedere ex Hoofdstad van de Smaak zal één dag in de Week van de Smaak adopteren en op deze dag een thema onder de aandacht brengen. Groningen, ex-Hoofdstad van de Smaak, zal dit jaar Dutch Cuisine – de versneller van verduurzaming van onze voedselconsumptie – als thema inbrengen.