Nudges naar gezondere voedingskeuze

Geplaatst op

Foodmarketeers helpen met verduurzamen. Dat is de missie van Dutch Cuisine partner en marktonderzoekbureau Future of Food Institute. Er vindt een paradigmaverschuiving plaats in de voedselketen. Duurzaamheid is een concurrentievoordeel (of een nadeel voor de merken die niet meebewegen). Nieuwe foodtech-bedrijven betreden markten met nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen.

Een gebied waar Future of Food Institute veel aandacht aan besteed is nudging, oftewel het onbewust beïnvloeden van koopgedrag. Als je met behulp van subtiele ingrepen in de voedselomgeving duurzame keuzes kunt bevorderen, is dat natuurlijk prachtig. Samen met het Nationaal Actieplan Groente en Fruit is Future of Food Institute bezig met een onderzoek naar allerlei soorten nudges in verschillende omgevingen. Wat werkt en wat werkt niet? En wat vindt een bezoeker van een restaurant er eigenlijk van dat men probeert zijn gedrag te beïnvloeden? Door de effecten op zowel verkoop als bezoekersbeleving in kaart te brengen, leren we heel veel. Kennis die foodmarketeers weer kunnen gebruiken om binnen hun eigen doelgroep duurzame keuze te stimuleren.

Nieuw onderzoek naar nudges voor het vormgeven van consumentengedrag naar gezondere voedingskeuzes kijkt naar 299 resultaten van 96 veldexperimenten. De onderzoekers hebben de nudges onderverdeeld in zeven typen, gegroepeerd in drie categorieën: cognitief, affectief en gedragsmatig. Nuttige conclusies voor iedereen die hoopt betere diëten te ondersteunen, of het nu gaat om voedingswaarde-etikettering, voedingsprogramma’s voor het personeel of marketing van voedzaam voedsel.

Cognitieve duwtjes
Beschrijvende voedingswaarde-etikettering zoals een voedingsfeiten-label.
Evaluatieve voedingswaarde-etikettering zoals een verkeerslichtsysteem.
Verbetering van de zichtbaarheid zoals productplaatsing op ooghoogte of bij het afrekenen.

Affectieve duwtjes
Gesprekken over gezond eten zoals suggesties van obers en personeel.
Plezierige oproepen zoals visueel aantrekkelijke of ambitieuze displays en beschrijvingen.

Gedragsmatige duwtjes
Gemaksverbeteringen zoals menu’s instellen met fruit en groenten als standaardoptie.
Maatvergroting zoals grotere portiegroottes voor gezonde voeding, kleinere porties voor ongezonde voeding.

Gedragsmatige duwtjes
Uit de studie bleek dat gedragsmatige duwtjes significant effectiever waren dan cognitieve of affectieve nudges, met het potentieel om het dagelijkse calorieverbruik met ongeveer 320 kcal te verminderen. De onderzoekers suggereren dat het veranderen van de grootte of portie van voedsel dat wordt geserveerd of verkocht bijzonder effectief is omdat er geen keuze of samenwerking voor nodig is. Naast de volledige studie heeft een van de onderzoekers een zeer nuttige samenvatting samengesteld van de belangrijkste bevindingen: welke duwtjes voor gezond eten werken het beste?

Meer lezen? Lees hier het artikel.